ECO-BIT

ECO-BIT

ECO-BIT je porézna drevovláknitá doska, ktorá je ekologickou náhradou poréznej dosky potiahnutej bitúmenom. Veľmi dobrá úroveň hydrofóbnej ochrany zanemná, že doska je vhodná na použitie vo vonkajších podmienkách pri vytváraní diletačných škár a to pri vystavbe diaľníc, a tiež aj ako prvok pri izolácií budov. Okrem toho sa môže tento typ dosky používať aj ako izolácia pri štrbinových fasádach. Vďaka pevnosti a hrúbke sa veľmi ľahko montuje.


				
et|icon_check_alt|

EKOLOGICKÝ ŠETRNÝ K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU

et|icon_check_alt|

MALÝ ODPAD PRI SPRACOVANÍ

et|icon_check_alt|

RÝCHLO A ĽAHKO OPRACOVATEĽNÝ

et|icon_check_alt|

AKUSTICKÁ (ZVUKOVÁ) IZOLÁCIA POD ASFALTOVÝM POTEROM

et|icon_check_alt|

RECYKLOVATEĽNÝ

et|icon_check_alt|

VEĽKÁ ODOLNOSŤ VOČI VLHKOSTI

et|icon_check_alt|

VYSOKÁ PEVNOSŤ V TLAKU

et|icon_check_alt|

VÝBORNÉ IZOLAČNÉ VLASTNOSTI

Vláknitá doska ECO – BIT

okrem iného sa vo veľkom využíva

pri výstavbe ciest a diaľníc.

Fyzikálno – mechanické vlastnosti dosák

Parametry: Hodnoty :
 Hustota [kg/m3]: > 270
Udávaná tepelná vodivosť AD [W/mK] 0,050
Koeficient difúzneho odporu  vodnej pary  p

Za  sucha = 10

Za  vlhka = 5

Správna tepelná kapacita c [J/kg x K] 2100
Napúčanie  po 2 h namáčania vo vode  [%] < 6

Statická pevnosť v ohybe  [N/mm2]

< 10mm/ > 10 mm do < 19 mm/ > 19 mm

1,5/ 1,2/ 1,0
Trieda (stupeň) reakcie na oheň podľa PN-EN 13 501-1 E
Koeficient absopcie zvuku :                                                           frekvencia  250 – 500 Hz / 1000 – 2000 Hz 0,10/ 0,30
Nasiaknuteľňosť pri krátkodobom ponorení do vody                     podľa normy  PN-EN 1609 [kg/m2] < 1,0
Pevnosť v tlaku  [kPa] podľa normy PE – EN 826 > 250
Pevnosť v ťahu  [kPa] podľa  normy PE – EN 1607 > 30
Odpor prúdenia vzduchu  [kPa * s / m3] > 100

Tolerancia hrúbky [mm]

< 10mm/ > 10 mm do < 19 mm/ > 19 mm:

± 0,7/ ± 1,2/ ± 1,8
Tolerancia dĺžkyi/ šírky/ protiľahlosti/ploskosti [mm]: ± 2,0/± 1,0/ ± 2,0/ < 6,0

 

NORMY:

PN-EN 13 171 oraz PN-EN 13 986, typ SB.E

STANOVENÉ PODĽA NORMY PN-EN 13 171 :

WF-EN 13171 – T4 – DS(70,-)2 – CS(10/Y) 250 – TR30 – WS 1,0 – MU5-AFr 100

PONÚKANÉ  HRÚBKY:

10,0; 12,0; 15,0; 18,0; 19,0; 25,0 mm

ŠTANDARDNÉ ROZMERY:

1220/1200 x 2200/2440/2500/3050 mm

BALENIE DOSIEK ECO-BIT

p.č.

Hrúbka

(mm)

Šírka

(mm)

Dľžka

(mm)

Počet ks /

paleta

m2 /

paleta

Palet / LKW Kusy / LKW m2 / Ikw m3 / Ikw
1 10,0 1220 2440 115 342,33 20 2300 6846,64 68,46
2 12,0 1220 2440 95 282,79 20 1900 5655,92 67,87
3 15,0 1220 2440 76 226,23 20 1520 4524,73 67,87
4 18,0 1220 2440 64 190,51 20 1280 3810,30 68,58
5 19,0 1220 2440 60 178,60 20 1200 3572,16 67,87
6 25,0 1220 2440 46 136,94 20 920 2738,65 68,46