HARDBOARD-SOLOLIT

HARDBOARD-SOLOLIT

HARDBOARD alebo aj SOLOLIT je drevovláknitá doska tvrdá, ktorá vďaka svojím vlastnostiam sa používa v rôznych priemyselných odvetviach. Jej fyzikalmo-mechanické vlastnosti ju predurčujú pre široké využitie jak v nábytkarskom odvetví ( napr.výroba rámov na čalunený či iný nábytok), tak aj pri obaloch ( napr. krabice, prepravky na potraviny, ovocie, zeleninu ), tiež aj v automobilovom priemysle ( rôzne prvky vo vozidlách,autobusoch, vlakoch). HARDBOARD – SOLOLIT je tiež vhodný ako pomocný obalový materiál v oceliarskom priemysle a v neposlednom rade nachádza uplatnenie aj v takzvanej „drevenej galantérií” .


				
et|icon_check_alt|

UNIVERZÁLNE POUŽITIE

et|icon_check_alt|

VYSOKÁ FLEXIBILITA A VYSOKÁ PEVNOSŤ

et|icon_check_alt|

MOŽNOSŤ RAFINÁCIE

et|icon_check_alt|

PRIRODZENÉ PRÍĽNAVÉ VLASTNOSTI

et|icon_check_alt|

ELASTICITA A ODOLNOSŤ NAJVYŠŠEJ TRIEDY

HARDBOARD alebo SOLOLIT 

nájde uplatnenie okrem iného aj

v obalovom odvetví

Fyzikálno – mechanické vlastnosti dosák

Parametre: Hodnoty podľa  rozsahu hrúbok [mm]:
< 3,5 3,5 < 5,5 > 5,5
Hustota [kg/m3] > 900
Statická pevnosť v ohybe [N/mm2] > 30,0 > 30,0 > 25,0
Vlhkosť  [%] (*) 4 < W < 9
Zväčšenie objemu po 24 h máčania vo vode  [%] < 37,0 < 30,0 < 25,0
Odolnosť voči ohňu  podľa  normy PN-EN 13 501-1 E
Tolerancia hrúbky (mm) ± 0,3 ± 0,5 ± 0,7
Pevnosť v ťahu [kpa] wg PN-EN 1607 > 0,5

(*) požadovaná úroveň vlhkosti platí do momentu pokiaľ výrobok neopustí výrobný závod

NORMY:

typ HB, vyrobený podľa noriem PN-EN 13 986 a PN-622-1; 622-2

PONÚKANÉ  HRÚBKY:

2,0; 2,4; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0

ŠTANDARDNÉ ROZMERY:

1220/1610 x 1830/ 2140/ 2440/ 2750/ 3050 mm

BALENIE HARDBOARD-SOLOLIT DOSIEK

p.č.

Hrúbka

(mm)

Šírka

(mm)

Dĺžka

(mm)

Počet ks /

paleta

m2 /

paleta

Palet / LKW Kusy / LKW m2 / Ikw m3 / Ikw
1 2,0 1220 2440 200 595,36 21 4200 12502,56 25,01
2 2,4 1220 2440 150 446,52 24 3600 10716,48 25,72
3 3,0 1220 2440 150 446,52 19 2850 8483,88 25,45
4 3,0 1610 2440 150 589,26 14 2100 8249,64 24,75
5 4,0 1220 2440 120 357,22 18 2160 6429,89 25,72
6 4,0 1220 2750 120 402,60 16 1920 6441,60 25,77
7 5,0 1220 2440 100 297,68 18 1800 5358,24 26,79
8 6,0 1220 2440 80 238,14 18 1440 4286,59 25,72
9 7,0 1220 2440 70 208,38 17 1190 3542,39 24,80
10 8,0 1220 2440 60 199,44 16 1072 3191,12 24,25