IZOPANEL®

IZOPANEL®

Drevovláknitá doska IZOPANEL® sa používa v podlahových konštrukciách ako veľmi dobrý tepelno – akustický (zvukový) izolačný materiál. Má veľmi dobrý koeficient tĺmenia nárazov, vďaka čomu sa používa ako dokonalý materiál pre zvukovú izoláciu v obytných domoch a verejných budovách. Veľmi dobre  fyzikálno – mechanické vlastnosti umožňujú použitie IZOPANELu okrem tepelnej izolácie aj ako materiál na  odstránenie prípadných nerovnosti podkladu, na ktorý sa kladú rôzne podlahové krytiny.


				
et|icon_check_alt|

VYNIKAJÚCA TEPELNÁ A ZVUKOVÁ IZOLÁCIA

et|icon_check_alt|

VEĽMI DOBRE ELIMINUJE NEROVNOSTI POVRCHU

et|icon_check_alt|

JEDNODUCHÚ MONTÁŽ A MANIPULÁCIA

et|icon_check_alt|

EKOLOGICKÝ VÝROBOK

et|icon_check_alt|

VÝBORNE TĹMENIE ZVUKOV A MECHANICKÝCH NÁRAZOV

et|icon_check_alt|

DIFÚZNE OTVORENÝ MATERIÁL

et|icon_check_alt|

VYSOKÁ PEVNOSŤ V TLAKU AŽ DO 15 T/M2 – VEĽMI DÔLEŽITÉ PRE NELEPIACE SYSTÉMY TYPU CLICK/CLICK

Drevovláknitá doska IZOPANEL 

je okrem iného veľmi vhodná

ako podlahová izolácia pod podlahovú krytinu

Fyzikálno – mechanické vlastnosti dosák

Parametre: Hodnoty :
Hustota  [kg/m3] > 250
Statická pevnosť v ohybe [N/mm2] > 1,5
Udávaná  tepelná vodivosť λD [W/mK] 0,05
Koeficient tlmenia  nárazu ΔLW [dB] (*) 19
Zmena objemu po 2 hodinách máčania vo vode [%] < 10
Vlhkosť [%] 4 – 9
Trieda (stupeň) odolnosti voči ohňu podľa E
Tolerancia  hrúbky [mm]: ± 0,3

 Tolerancia dĺžky/šírky/

 

± 1,0/ ± 1,0
 plochosti/rovnomernosti ± 1,0/ ± 0,7

 

pri štruktúre  laminovaných podláh na báze drevovláknitých dosák HDF  o hrúbke 7-8 mm.

NORMY:

typ SB, vyrobený v súlade a zhode s normou PN-EN 13 986 a PN-622-1; 622-4, farba zielená alebo prírodná

ŠTANDARDNÉ  ROZMERY:

590 x 790/ 850/ 860 mm

PONÚKANÉ  HRÚBKY:

5,5; 7,0; 8,0 mm

.

BALENIE DOSIEK IZOPANEL®

p.č.

Hrúbka

(mm)

Šírka

(mm)

Dĺžka

(mm)

Počet ks /

paleta

m2 /

paleta

Palet / LKW Kusy / LKW m2 / Ikw m3 / Ikw
1 5,5 590 790 750 349,57 33 24750 11535,97 63,45
2 7,0 590 790 600 279,66 33 19800 9228,78 64,60
3 8,0 590 790 510 237,71 33 16830 7844,46 62,76