FIBRO NATUR STANDARD

 

FIBRO NATUR STANDARD

FIBRO NATUR STANDARD je porézna drevovláknitá doska s univerzálnym použitím. Tento výrobok sa široko používa v stavebníctve ako tepelná a akustická (zvuková)  izolácia stien, podláh a striech, ale aj v obalovom segmente, a  tiež aj vo vede a výskume. Táto doska vďaka svojim technickým parametrom, izolačným vlastnostiam a vysokým obsahu ekologických zložiek získava čoraz viac priaznivcov medzi zákazníkmi, ktorí si cenia najvyššiu kvalitu výrobkov a zároveň dbajú na šetrnosť k životnému prostrediu.

et|icon_check_alt|

VYSOKÁ PEVNOSŤ V TLAKU

et|icon_check_alt|

VÝBORNÁ TEPELNÁ A AKUSTICKÁ (ZVUKOVÁ) IZOLÁCIA

et|icon_check_alt|

JEDNODUCHÁ OBRÁBATEĽNOSŤ A MANIPULÁCIA

et|icon_check_alt|

DOSKA Z PRÍRODNÝCH, EKOLOGICKÝCH ZLOŽIEK

et|icon_check_alt|

MOŽNOSŤ POUŽITIA PRI PODLAHOVOM VYKÚROVANÍ

et|icon_check_alt|

SKVELÁ IZOLÁCIA AJ POD ASFALTOVÝ POTER

Fyzikálno – mechanické vlastnosti dosák

Parametre: Hodnoty podľa hrúbok [mm]:
Hustota  [kg/m3] > 250
Koeficient vodivosti tepla λD [W/mK] 0,050
Koeficient odolnosti voči vodnej pare µ

Za sucha= 10

Za  vlhka = 5

Tepelná kapacita c [J/kg x K] 2100
Stlačenie po 2 h namáčania  vo vode [%] < 10
Statická pevnosť v ohybe [N/mm2] (*) > 1,0
Stupeň odolnosti vočí ohňu podľa PN-EN 13 501-1 E

Koeficient absorpcie zvuku :

frekvencia  250 – 500 Hz / 1000 – 2000 Hz

0,10/ 0,30

Tolerancia hrúbky [mm]:

< 10 mm/ > 10 mm do 19 mm/> 19 mm

± 0,7/ ± 1,2/ ± 1,8
Tolerancia dĺžky/ širky ± 2,0/ ± 2,0
/ plochosti / pramočiarostii [mm/m] ± 2,0/ ± 1,5

  (*) – v závislosti od hrúbky dosák

NORMY:

typ SB, vyrobený podľa noriem PN-EN 13 986 a  PN-622-1; 622-4

ŠTANDARDNÉ  ROZMERY:

1200/ 1220 x 1830/ 2440/ 2500/ 2700/ 2750/ 3050 mm

PONÚKANÉ  HRÚBKY:

6,0; 7,0; 8,0; 9,5; 12,0; 15,0; 19,0; 20; 25 mm

.

BALENIE DOSIEK STANDARD

p.č.

Hrúbka

(mm)

Šírka

(mm)

Dĺžka

(mm)

Počet ks /

paleta

m2 /

paleta

Palet / LKW Kusy / LKW m2 / Ikw m3 / Ikw
1 6,0 1200 2500  180 540,00 20 3600 10800,00 64,80
2 7,0 1200 2500  150 450,00 20 3000 9000,00 63,00
3 8,0 1200 2500  130 390,00 20 2600 7800,00 62,40
4 9,0 1200 2500  110 330,00 20 2200 6600,00 59,40
5 10,0 1200 2500  110 330,00 20 2200 6600,00 66,00
6 12,0 1220 2440  100 297,70 22 2200 6548,96 78,59
7 15,0 1200 2500   70 210,00 20 1400 4200,00 63,00
8 16,0 1200 2500   72 216,00 20 1440 4320,00 69,12
9 19,0 1200 2500   60 180,00 20 1200 3600,00 68,40
10 20,0 1200 2500  56 168,00 20 1120 3360,00 67,20
11 25,0 1200 2500   45 135,00 20 900 2700,00 67,50