FIBRO NATUR THERMO

thermo

Drevovláknitá doska FIBRO NATUR THERMO je vďaka svojím vynikajúcim tepelným parametrom určená na tepelnú a zvukovú izoláciu stien a striech budov. Poskytuje vynikajúcu ochranu pred teplom v lete a stratou tepla v zime. Použitie prírodných zložiek v doske regulujú mikroklímu v izolovaných miestnostiach a zabezpečujú vysoký komfort používania. Ponúkané formáty a jednoduchosť obrábania robia z drevovláknitej dosky FIBRO NATUR THERMO ideálnu voľby pre izoláciu u nových budovách a tiež aj pri renovovaných budovách.

et|icon_check_alt|

DOKONALÁ TEPELNÁ A AKUSTICKÁ IZOLÁCIA

et|icon_check_alt|

JEDNODUCHÁ MANIPULÁCIA A MONTÁŽ

et|icon_check_alt|

BARIÉRA VETRA – VYSOKÁ ODOLNOSŤ VOČI VETRU

et|icon_check_alt|

VYSOKÁ KVALITA POUŽITÝCH MATERIÁLOV

et|icon_check_alt|

MATERIÁL PODPORUJÚCI ODVETRÁVANIE STIEN

et|icon_check_alt|

PRÍJEMNE REGULUJE MIKROKLÍMU A TEPLOTU

et|icon_check_alt|

NEDRÁŽDI POKOŽKU

et|icon_check_alt|

VEĽMI SILNÁ PEVNOSŤ V TLAKU

Drevovláknitá doska THERMO

okrem iného vhodná aj na izoláciu stien

Fyzikálno – mechanické vlastnosti dosák

Parametre: Hodnoty podľa hrúbok [mm]:
20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0
Hustota  [kg/m3] 170 ± 20
Udávaný koeficient vodivosti tepla λD [W/mK] 0,0400
Stanovený koefecient tepelnej vodivosti λmean [W/mK] 0,0391 0,0385 0,0387 0,0389 0,0389 0,0389
Udávaný tepelný odpor  RD [m2K/W] 0,4878 0,9756 1,4286 1,9048 2,3809 2,8571
Stanovený tepelný odpor  Rmean [m2K/W] 0,5115 1,0389 1,5504 2,0566 2,5707 3,0848
Koefiecient odporu voči difúzií vodnej pary p

za sucha = 10

za mokra = 5

Správna tepelná kapacita c [J/kg x K] 2100

Absorbovateľnosť pri krátkodobom ponorení do vody podľa normy

PN-EN 1609 [kg/m2]

< 2,0
Pevnosť v tlaku [kPa] >40
Odpor prúdenia vzduchu [kPa * s / m3] > 100
Trieda (stupeň) odolnosti voči ohňu podľa PN-EN 13 501-1 E

 Koeficient absorpcie zvuku ( hluku ):

frekvencia 250 – 500 Hz / 1000 – 2000 Hz

0,10/ 0,30
Tolerancia hrúbky: – 1,0: + 3,0
Tolerancia dĺžky/ šírky/ obdĺžnikovosti/ rovnosti [mm]: ± 2,0/± 1,0/ ± 5,0/ < 6,0
Trieda hygienicka – emisie formaldehydu trieda E1

NORMY:

Vyrobená podľa normy  PN-EN 13171

OZNAČENIE:

WF-EN 13171 – T4 – DS. (70,-)2 – CS (10/Y) 40 – TR 2,5 – WS 2,0 – MU 5 – AFr 100

ŠTANDARDNÉ  ROZMERY:

1220/1200 x 600/ 800/ 2440/ 2500 mm

PONÚKANÉ  HRÚBKY:

20; 30; 40; 60; 80; 100; 120 mm

.

BALENIE DOSIEK FIBRO NATUR THERMO

p.č.

Hrúbka

(mm)

Šírka

(mm)

Dĺžka

(mm)

Počet ks /

paleta

m2 /

paleta

Palet / LKW Kusy / LKW m2 / Ikw m3 / Ikw
1 20,0 600 1200 116 83,52 44 5104 3674,88 73,50
2 40,0 600 1200 56 40,32 44 2464 1774,08 70,96
3 60,0 600 1200 38 27,36 44 1672 1203,84 72,23
4 80,0 600 1200 28 20,16 44 1232 887,04 70,96
5 100,0 600 1200 22 15,84 44 968 696,96 69,69
6 120,0 600 1200 20 14,40 44 880 633,60 76,03
7 20,0 800 1200 58 55,68 66 3828 3674,88 73,50
8 40,0 800 1200 28 26,88 66 1848 1774,08 70,96
9 60,0 800 1200 19 18,24 66 1254 1203,84 72,23
10 80,0 800 1200 14 13,44 66 924 887,04 70,96
11 100,0 800 1200 11 10,56 66 726 696,96 69,69
12 120,0 800 1200 10 9,60 66 660 633,60 76,03