FIBRO NATUR WALL

FIBRO NATUR WALL

Fibro Natur Wall je drevovláknitá porézna doska určená na tepelnú izoláciu stien stavieb, domov, budov. Kombinácia vysokých izolačných parametrov dosky spolu s hydrofóbnou ochranou dosky zaručúju vysokú kvalitu pri jej použití ako vonkajšieho izoláčneho materiálu v konštrukciach pod omietkou. Najčastejšie  sa tento typ dosky používa v nízkoenergetickej pasívnej výstavbe domov či budov. V závislosti od požiadaviek je FIBRO NATUR WALL k dispozíci vo verziach jednoduchej povrchovej úprave, alebo so systémom pero-drážka.


				

Fyzikálno – mechanické vlastnosti dosák

NORMY:

Vyrobené podľa bnrmy  PN EN 13 171

OZNAČENIE:

WF – EN 13171 – T4 – DS. (70,-)2 – CS (10/Y) 40 – TR 2,5 – WS 1,0 – MU 5 – AFr 100

ŠTANDARDNÉ  ROZMERY:

Povrchová úprava : pero – drážka                               

Rozmery netto: 600 x 1200/ 2500 mm;                             

Rozmery  brutto: 610 x 1210/ 2510 mm                             

Hrúbky : 40, 60 mm

Povrchová úprava : tupá

et|icon_check_alt|

DOKONALÁ TEPELNÁ A HYDROFÓBNA OCHRANA A IZOLÁCIA

et|icon_check_alt|

DOSKA ODOLNÁ VOČI VETRU

et|icon_check_alt|

PRÍJEMNE REGULUJE MIKROKLÍMU V MIESTNOSTIACH

et|icon_check_alt|

VYSOKÁ ODOLNOSŤ V TLAKU

et|icon_check_alt|

EKOLOGICKÝ VÝROBOK

et|icon_check_alt|

VHODNÁ NA POUŽITIE AKO KRYCIA DOSKÁ V STENOVÝCH KONŠTRUKCIÁCH PRE VETRANIE FASÁD

et|icon_check_alt|

MULTIFUNKČNOSŤ, OCHRANA PRED UV ŽIRAENÍM, DAŽĎOM, PRACHOM

Drevovláknitá doska WALL

má okrem iného použitie aj v stavebníctve

ako izolácia stien pod omietkou.

Parametre:

Hodnoty podľa hrúbky [mm]:

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

Hustota  [kg/ m3]

170 ± 20

Udávaný koeficient  tepelnej vodivosti λD [W/ m x K]

0,040

Stanovený koeficient tepelnej vodivosti λmean [W/ m x K]

0,0391

0,0385

0,0387

0,0389

0,0389

0,0389

Udávaný tepelný odpor  RD [m2 x K/ W]

0,4878

0,9756

1,4286

1,9048

2,3809

2,8571

Stanovený tepelný odpor  Rmean  [m2 x K/ W]

0,5115

1,0389

1,5504

2,0566

2,5707

3,0848

Koeficient difúzneho odporu vodnej pary  µ

za sucha = 10

za mokra = 5

Správna tepelná kapacita c [J/ kg x K]

2100

Nasiaknuteľnosť pri krátkodobom ponorení do vody  podľa normy PN-EN 1609 [kg/ m2]

< 1,0

Pevnosť v ťahu [kPa]  podľa  PN EN 1607

> 2,5

Pevnosť v tlaku [kPa]  podľa   PN EN 826

> 40

Odpor prúdenia vzduchu  [kPa x s/ m3]

> 100

Trieda ( stupeň ) odolnosti voči ohňu podľa PN-EN 13 501-1

E

Koeficient absorpcie zvuku ( hluku ):

frekviencia 250 – 500 Hz / 1000 – 2000 Hz

0,10/ 0,30

Tolerancia hrúbky [mm]

– 1,0/ +3,0

Tolerancia dĺžky/ šírky/ obdĺžniková presnosť/priamočiarosť [mm]:

± 2,0/± 1,0/ ± 5,0/ < 6,0

Trieda hygienická – emisie (obsah )  formaldehydu

trieda E1

 

BALENIE DOSIEK FIBRO NATUR WALL

p.č.

Hrúbka

(mm)

Šírka

(mm)

Dĺžka

(mm)

Počet ks /

paleta

m2 /

paleta

Palet / LKW Kusy / LKW m2 / Ikw m3 / Ikw
1 20,0 600 1200 116 83,52 44 5104 3674,88 73,50
2 40,0 600 1200 56 40,32 44 2464 1774,08 70,96
3 60,0 600 1200 38 27,36 44 1672 1203,84 72,23
4 80,0 600 1200 28 20,16 44 1232 887,04 70,96
5 100,0 600 1200 22 15,84 44 968 696,96 69,69
6 120,0 600 1200 20 14,40 44 880 633,60 76,03