FIBRO NATUR WR

FIBRO NATUR WR

FIBRO NATUR WR je pórovitá  drevovláknitá doska , ktorá sa  veľmi dobre  správa ako  materiál tvoriaci  posledný prvok  pri tepelnej izolácií striech. Doska FIBRO NATUR WR je vyrobená ako hydrofóbny materiál čo znamená, že zabezpečuje tiež hydrofóbnu ochranu striech a ich konštrukcií. Použitie spojovacieho systému pero – drážka robí dosku nepriepustnou a to znamená, že zabráňuje prenikaniu vlhosti do vnútra podkrovia či samotnej budovy. Tento systém zabezpečuje tiež jednoduchú a nenáročnú montáž.


				
et|icon_check_alt|

DOKONALÁ IZOLÁCIA STRIECH PRED NEPRIAZNIVÝ POVETERNOSTNÝMI PODMIENKAMI (UV ŽIARENIE, DÁŽĎ, VIETOR)

et|icon_check_alt|

VEĽMI DOBRÁ AKUSTICKÁ (ZVUKOVÁ) IZOLÁCIA

et|icon_check_alt|

VHODNÁ NA DOKONALÉ UTESNENIE STRIECH

et|icon_check_alt|

JEDNODUCHÁ A RÝCHLA MONTÁŽ

et|icon_check_alt|

JE DIFÚZNE OTVORENÁ

et|icon_check_alt|

EKOLOGICKY ŠETRNÁ K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU

et|icon_check_alt|

VYSOKÁ PEVNOSŤ V TLAKU

et|icon_check_alt|

VHODNÁ AKO DODATOČNÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA ZVONKU

et|icon_check_alt|

REGULUJE LINEÁRNE TEPELNÉ MOSTY

Drevovláknitá doska WR

účinne zabráňuje prienikaniu

vlhkosti do konštrukcií striech

Fyzikálno – mechanické vlastnosti dosák

Parametre: Hodnoty :
Hustota  [kg/m3] 270 ± 20

Deklarovaný koeficient tepelnej vodivosti λD [W/mK]

Stanovený koeficient tepelnej vodivosti  λmean [W/mK]

0,0500

0,0474 (*)

Koeficient odolnosti voči difúzií vodnej pary µ

za sucha = 10

za mokra= 5

Správna tepelná kapacita c [J/kg x K] 2100
Absorbovateľnosť pri krátkodobom ponorení do vody             podľa normy PN-EN 1609 [kg/m2] < 1,0
Pevnosť v tlaku  [kPa] podľa normy PN-EN 826 > 250
Pevnosť v ťahu [kPa] podľa normy  PN-EN 1607 > 30
Odpor prúdenia vzduchu [kPa * s / m3] > 100
Trieda odolnosti voči ohňu podľa normy PN-EN 13 501-1 E
Koeficient absorbcie zvuku ( hluku )                                          frekvencia 250 – 500 Hz / 1000 – 2000 Hz 0,10/ 0,30
Tolerancia hrúbky [mm]: – 1,0: + 3,0
Tolerancia dĺžky/ šírkyi/ pravouhlosti/ plochosti [mm]

± 2,0/ ± 1,0/

± 5,0/ < 6,0

NORMY:

Vyrobené podľa noriem  PN-EN 13171

OZNAČENIE:

WF – EN 13 171 – T4 – DS (70,-)2 – CS (10\Y)100 – TR 30 – WS 1,0 – MU 5 – AFr 100

ŠTANDARDNÉ  ROZMERY (úprava pero-drážka):

580 x 2500 mm

PONÚKANÉ  HRÚBKY:

18,0; 22,0; 35,0; 52,0;60,0 mm

.

BALENIE DOSIEK FIBRO NATUR WR

p.č.

     Hrúbka

(mm)

       Šírka

(mm)

Dĺžka

(mm)

Počet ks /

paleta

m2 /

paleta

Palet / LKW Kusy / LKW m2 / Ikw m3 / Ikw
1 18,0 580 2500 120 174 20 2400 3480 62,64
2 22,0 580 2500 100 145 20 2000 2900 63,80
3 35,0 580 2500 60 87 20 1200 1740 60,90
4 52,0 580 2500 40 58 20 800 1160 60,32
5 60,0 580 2500 36 52,2 20 720 1044 62,64